Obchodné podmienky

 

Základné informácie o dodávateľovi a prevádzkovateľovi

Štefan Baláž -CONSOL

Ondreja Plachého 82
036 08 Martin - Priekopa

IČO: 10960414

DIČ: 1020487963
IČ DPH: SK1020487963
Zapísaný na OÚ v Martine, číslo ŽR 506-4134
 

Zodpovedná osoba

Štefan Baláž
0903 607 523
consol@consol.sk
 
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 4776644362/ 0200

 

Otváracie hodiny
Pondelok až Piatok: 7:00 - 17:00 hod.
Sobota: 8:00 - 12:00 hod.

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71

P.O.BOX B- 89, 011 79 Žilina

 

Predmet predaja

Predmetom predaja sú produkty uverejnené v e-shope - vodoinštalačný a kúrenársky materiál ako aj ucelené systémy pre rozvod vody, kúrenia, podlahového kúrenia, kanalizácie, odpadu, vodovodné batérie, umývadlá, wc misy a ich príslušenstvo od renomovaných výrobcov.

 

Objednávanie tovaru

Objednávky tovaru je možné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

  • prostredníctvom internetového obchodu

  • e-mailom: consol@consol.sk

  • telefonicky: 043-4284 077, 0911 607 523

 

Dodanie tovaru

Po doručení objednávky, zákazníka informujeme o stave vybavovania jeho objednávky e-mailom.Tovar, ktorý je na sklade dodávame do 48 hodín. O dodaní tovaru, ktorý nie je skladom, budeme zákazníka informovať. V prípade objednania akciového tovaru si predávajúci vyhradzuje právonedodať tovar z dôvodu vypredania skladových zásob.

Dopravu tovaru k zákazníkovi realizuje prepravná spoločnosť UPS, Slovenská pošta, v prípade väčších rozmerov tovaru prepravná spoločnosť Toptrans.

Objednaný tovar si môžete osobne vyzdvihnúť v našej predajni na adrese: Ondreja Plachého 82, Martin-Priekopa.

Túto možnosť si môžete vybrať pri dokončení objednávky. Objednaný tovar si môžete v takomto prípade zaplatiť priamo v predajni.

 

Pri odbere tovaru nad 150,00 eur neúčtujeme prepravné.

Pri odbere tovaru do 150,00 eur účtujeme prepravné:

8,00 eur s DPH (Prepravná spoločnosť)

4,00 eur s DPH (Slovenská pošta - hmotnosť tovaru max. do 10 kg)

Pri preprave rúr nad 2m - cenu prepravy upresníme.

 

Za tovar je možné zaplatiť

- prevodným príkazom na účet dodávateľa

- dobierkou, kuriérovi pri doručení

- v hotovosti osobne v predajni

S doručením tovaru zákazník dostane faktúru za tovar a záručný list (ak je na daný tovar vystavený). Faktúra je tiež dokladom pre reklamáciu tovaru. V prípade, že objednávka zákazníka môže byť vybavená iba čiastočne, kontaktujeme zákazníka telefonicky alebo e-mailom a objednávku vybavíme podľa dohody s ním.

Storno objednávky                                                                                                          

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, pokiaľ tovar nespĺňa jeho požiadavky.Tovar musí byť vrátený nepoškodený. Po obdržaní vráteného tovaru, pošleme zákazníkovi peniaze za tovar prevodom na účet zákazníka (peniaze za dopravu tovaru k zákazníkovi, náklady zákazníka na vrátenie tovaru nebudú vrátené, nakoľko sa jedná o náklady mimo cenu tovaru).

Záručná doba a reklamácie

Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov od dodania tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:

- úmyselným poškodením reklamovaného tovaru akýmkoľvek spôsobom a treťou osobou.

- ak došlo k porušeniu ochranných pečatí a nálepiek, ktoré na tovare sú

- ak pri inštalácii boli použité komponenty medzi sebou nekompatibilné a boli v inštalovanom systéme

kombinované výrobky rozličných výrobcov a značiek bez písomného súhlasu predávajúceho

- ak došlo k poškodeniu v dôsledku inštalácie nevykonávanej podľa technologických postupov

doporučených výrobcom

- pokiaľ podmienky prevádzky sú rozdielne od výrobcom predpísaných podmienok

- ak došlo k poškodeniu v dôsledku neodbornej inštalácie, neodborným zaobchádzaním, obsluhou,

prípadne zanedbaním starostlivosti o výrobok

- ak došlo k poškodeniu v dôsledku vyššej moci

- ak došlo k poškodeniu v dôsledku neoprávneného zásahu do tovaru alebo iných úprav bez konzultácii s predávajúcim

- ak u reklamovaného tovaru uplynula záručná doba

 

Reklamovaný tovar je nutné zaslať s popisom predmetu reklamácie (poškodenia) na našu adresu. Reklamáciu tovaru vybavíme bezodkladne, najneskôr do 30 pracovných dní.V prípade opakovanej reklamácie tej istej chyby tovaru, tento prevezmeme naspať vrátime zákazníkovi cenu, za ktorú tovar zaplatil. V prípade neuznanej reklamácie hradí poštovné náklady na prepravu reklamovaného tovaru na našu adresu zákazník.V prípade uznanej reklamácie tieto poplatky znáša naša spoločnosť. Vybavenie reklamácie oznámime zákazníkovi e-mailom alebo telefonicky.Reklamačný protokol bude zákazníkovi zaslaný spolu s vy-reklamovaným tovarom. Reklamáciu na tovar si môžete uplatniť osobne alebo doručením reklamovaného tovaru na adresu predajne: Štefan Baláž - CONSOL, Ul. Ondreja Plachého 82, 036 08 Martin.

 

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre vybavovanie objednávok, potrebujeme nasledujúce kontaktné informácie zákazníkov: meno a priezvisko, adresa, adresa doručenia, ak je iná ako adresa objednávateľa, e-mail, telefónne číslo. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že vyššie uvedené údaje poskytuje dobrovoľne a udeľuje súhlas pre ich spracovanie pre účely odoslania objednaného tovaru, vystavenia faktúry na základe objednávky a spracovanie faktúr v ekonomickom systéme podľa platných legislatívnych noriem.

Vyššie uvedené údaje sú poskytnuté:

- pre doručenie tovaru - Slovenská pošta, a.s.

- UPS

- Toptrans

Záväzne prehlasujeme, že osobné údaje spracujeme a uchováme iba v zmysle vyššie uvedených činností a nebudú použité a poskytnuté pre použitie za iným účelom, ani zverejnené. V prípade, že zákazník žiada vymazať všetky jeho kontaktné údaje, vykonáme tak na základe písomnej žiadosti odoslanej na našu kontaktnú mailovú adresu consol@consol.sk Zákazník môže svoje údaje kedykoľvek po prihlásení zmeniť. V prípade, že zákazník zabudne prihlasovacie heslo, po jeho žiadosti mu bude zaslané na jeho uvedenú mailovú adresu.

 

 

 

Menu